Gutter 02 & 03

Lagsledelse/trenere :

Egil Gjerald 97650295 e-gjeral@online.no
 Kjetil Torheim  90601611  Kjetil.torheim@elkem.no

Foreldrekontakt :

Jean Phillipe Huchon 40899755 jeanp104@gmail.com

 

Beskjeder / referater

Terminliste