Gullnål med diplom

AK 28s høyeste utmerkelse  til medlemmer som hadde gjort en ekstra innsatsfor klubben, var fram til 1998 «Gullnål med diplom». Totalt er det åtte personer som har fått denne utmerkelsen.

Olav Grude Nilsen var formann i mange år og var aktiv leder både i bryte- og håndballgruppa. Han var førstemann som fikk denne utmerkelsen.

De sju andre er velkjente navn innen håndballmiljøet. De har alle lagt ned et stort arbeid til beste for klubben. Brita Hansen og Bent Kold Hansen er mor og far til Johnny, som er æresmedlem i klubben. Det sier det meste om hva familien Hansen har betydd for klubben i mange, mange år