Klubbens første samlingssted

Vardehytta ved Skråstadvarden var AK 28s første samlingsted. Den var svært populær i mange år.

Dette klippet fra 1954 sier noe om hyttas popularitet

Vardehytta på Skråstadvarden var AK 28s hytte i mange år. Den ble bygget av tyskerne under  krigen. I 1945 begynte den årelangestriden om hytta. Grunneier ville rive; mens AK 28 ville overta hytta. I 1947 bestemte kommunen å selge til AK 28. Klubben hadde sitt første samlingssted.

Et samlingspunkt for klubben, men også for Kristiansands mange turglade innbyggere. Hyttta var et naturlig mål for søndagsturen for mange. Vel fremme ble de møtt av frivillige fra AK 28 som solgte brus, kaffe og vafler.

Hytta  var åpen over 40 helger i året på begynnelsen av 60-tallet.  Det kostet en del innsats å holde hytta åpen. Varene måtte fraktes opp på ryggen, men det var spreke folk i klubben den gang også. 1500 flasker ble bært opp og solgt i løpet av en helg. Arne Jensen hadde klubbrekorden med å bære 100 brusflasker i ett lass. Og det var tunge glassflasker.  Rett og slett imponerende.

Hytta var ikke bare til glede. Klubbens egne medlemmer fikk låne hytta, men ikke alle var like flinke til å rydde etter seg. Det skapte ekstra arbeid for de ivrige sjelene i hytekomiteen.

Etter hvert begynte også pøblene å besøke hytta. Den ble stadig utsatt for store og små hærverk, og det ble et slit å holde hytta i stand.

Situasjonen er godt beskrevet i denne reportasjen fra 1973  i Dagbladet Sørlandet. Den er skrevet av Oddleiv Moe, som også har  lang fartstid som keeper i AK 28.

Et skilt på et tre er alt som minner om at AK 28s klubbhytte stod her

Hytta var i elendig stand, og kommunen gav beskjed at enten måtte hytta restaureres eller rives.

Ingen orket tanken på  restaurering. En lørdag dro en del AK-gutter opp til hytta med bensin og fyrstikker. Hytta brant kontrollert ned til grunnen.

Klubben hadde mistet sitt samlingsted og det skulle gå mange år før klubbhuset overtok som samlingsted