Kokebok for lagene som har arrangøransvar

Gå inn på nettet på www.handball.no , gå til region sørvest, klikk på terminlister, gå videre til banedagbok, finn Odderneshallen og merk av datoen for arrangementet og print ut kamprapporter til alle kampene som dere er ansvarlig for den dagen.

Hallen må åpnes 45 minutter før første kampen begynner.

Nøkkelen, med oransje plastmerke, til hallen finnes i nøkkelskapet i klubbhuset, Kode 1928 på låsen til skapet. Lås opp hallen.

Dere må skaffe dere tilgang til klubbhuset ved å snakke med deres trenersom kan låse opp, eller kontakte Knut 90620490, Jonna 97194040 eller Bjørn Inge 90653383 så låser vi opp.

Lyset tennes i gang og inne i hallen. Bryterne er inne i første rommet under tribunen. Låses opp med samme nøkkel som inngangsdøra hvis den er låst.

Finne fram bord og stoler til sekretariatet. Disse står i gangen mellom Odderneshallen og Badmintonhallen.

Montere tavla / klokka og sjekk at det virker. Sett dere inn i hvordan tavla fungerer. Det må være to voksne personer i sekretariatet.

Finn fram kamprapporter. Begge lag må fylle ut lagene på rapporten.

Kamp resultatet må ringes inn på resultat telefon 81568333.

Ved ferdig arrangement så må bord og stoler settes tilbake, tavle kontrollenhet settes tilbake i rommet under tribunen, lysene slukkes og hallen låses dersom det ikke kommer andre som skal være i hallen.

Kamprapportene taes med å sendes på mail Til: kamprapport.rsvn@handball.no Eller i posten til adressen på toppen av kamprapporten.

Det er ønskelig at lagene har kiosk / kafe når dere har arrangement så sant det er mulig. Inntektene går til det arrangerende laget J.

Tags: