Tre kvinner og 29 menn

Fra 1928 og fram til i dag har tre kvinner og 29 menn ledet klubben: De første hadde tittelen formenn. Og det var en mannsdominert klubb i mange år. Klubbens øverste tillitsvalgte kalles leder i dag.

Liv Turid  Naglestad var på 80-tallet den første kvinne som ledet AK 28. På 2000-tallet kom kvinne nummer 2, Laila Ottesen.  Den tredje i rekken, Unni-Mette Stamnes Køpp, leder klubben i dag.

Her er fem av klubbens første ledere:

Klubbens første leder het Fredvold Andersen. Han ble valgt til formann (som det het den gang). Han fungerte ett år, og ble etterfulgt av Magnus Andersen, som også satt et år i denne omgang. Einar Grøntoft  var formann i 1930 og 1931. I 1932 var det Harry Rosen som styrte klubben. Tønnes Hjemdahl som var en av stifterne, ble formann første gang i 1933. Han ledet klubben også i 1934, men i 1935 kom Einar Grøntoft tilbake som leder.  Han overlot ledelsen igjen til Tønnes Hjemdahl ett år senere.  Finn Hjemdahl  etterfulgte broren i formannsstolen i de neste to årene. I 1939 overtok  Trygve Larsen.

Tønnes Hjemdahl ble valgt til leder i 1940, men under krigen ble all aktivitet lagt ned. Da freden kom i 1945, stod Tønnes Hjemdahl klar til å lede klubben igjen. og han ble sittende  ut 1946.  Jørgen Andresen ledet klubben i 1947 0g 1948.

Etter Andresen kom disse lederne: