Smittevern på kamp-arrangementer i AK28

Postet av Silje Kristine Gumpen den 5. Okt 2020

Håndballsesongen 2020/2021 vil være en spesiell sesong som går inn i historiebøkene. Grunnet Covid-19 vil verken treninger eller kamper gå som normalt, da alle må ta hensyn til smittevernsregler.

AK28 tar smittevern veldig seriøst og det bes derfor om at alle tar hensyn til dette.

- Informasjon om Covid-19 og håndball finnes på denne linken.
- Veileder for gjennomføring av kamper finnes her.


Korona-vakt:
1. Ved hver hjemmekamp skal hjemmelaget ha en utpekt koronavakt. Foreldrekontakt er ansvarlig for at dette utpekes til hver kamp. Dersom laget ikke har foreldrekontakt, påfaller dette treneren.

2. Koronavakt skal sitte utenfor inngangsdøren til Odderneshallen.

3. Koronavakt er ansvarlig for å føre registreringsskjema. Alle personer i hallen skal registreres. Spillere og trenere er registrert i kamprapport, så det er ikke nødvendig å registrere disse.
Registreringsskjema skal spares på i 10 dager og legges derfor i posthyllen i klubbhuset etter endt kamp. Skjema må signeres av koronavakt/arrangementets ansvarlige.

4. Koronavakt ikler seg gul arrangørvest som ligger i garderoben i klubbhuset.

5. Koronavakt MÅ møte opp minst 30 minutter før kampstart. Hallen skal tømmes for andre tilskuere. Dersom noen som allerede er i hallen vil se neste kamp, må de ut og registrere seg på nytt.

Tilskuere:
AK28 har bestemt at hver kamp kun kan ha 80 tilskuere. Bortelag stiller ofte med sjåfører og noen få tilskuere, mens hjemmelaget ofte har flere. På tribunen SKAL alle tilskuere holde 1 meters avstand, vilkårlig om de er i samme husstand.
På større arrangementer kan klubben pålegge lagene nye restriksjoner som for eksempel at alle spillere kun får ha med seg en forelder/foresatt hver på arrangementet.  


Sekreteriat:
1. Må være to personer.

2. Oppretthold 1 meters avstand.

3. Rigg til to bord hvorav ett bord har en person som styrer tavla/klokka og det andre bordet har en person som styrer «live».

4. Oppmøte minst 30 minutter før kampstart.

Avstands-ansvarlig:
Alle lag må stille med en ytterligere person som er ansvarlig for at alle opprettholder 1 meters avstand. Denne personen skal:
1. Møte opp minst 30 minutter før kampstart.

2. Markere opp benkene med teip slik at innbyttere har 1 meters avstand (se bilde).

3. Være på tribunen under kampen og vise tilskuere til plasser. Passe på at alle opprettholder 1 meters avstand.

4. Når kampen er slutt skal personen vise tilskuere veien ut av hallen. Kan bruke begge trappene ned fra tribunen slik at det ikke blir kø. Viktig at det også opprettholdes 1 meters avstand når tilskuere skal ut av hallen.

Renhold:
1. Sekreteriatet er ansvarlig for å sprite av innbytterbenker og sekreteriatet etter kampslutt. Overflatesprit finner dere i klubbhuset.

2. Koronavakt er ansvarlig for at det er håndsprit tilgjengelig når alle går inn i hallen. Alle SKAL sprite hender.

3. Avstands-ansvarlig er ansvarlig for å sprite over tribunen etter kampslutt.


Vi er spente og gleder oss til en ny sesong som vil bli annerledes. Regelverk rundt kamper og treninger vil hele tiden endre seg denne sesongen, så vi ber alle være oppdatert rundt mailer sendt fra styret eller styremedlemmer i AK28.
Per dags dato vil det ikke være kiosk-drift under kamper.
Kamper som spilles i andre haller, som Gimlehallen, prøver vi å etterstrebe samme instruksjoner som nevnt over. Husk at man da kun er ansvarlig for egen kamp og ikke andre kamper i samme hall.Smittevern ved kamper for de yngste spillerne våre:


1. Spill på kun èn bane. Bruk halvdelen lengst vekk fra inngangen. 
2. Det er kun lov med 80 tilskuere. Det vil si at det anbefales at hvert barn kun har med seg 1 voksen/foresatt/forelder. Dersom det kommer flere må man dessverre be dem vente utenfor hallen.
3. Alle skal registreres før de går inn i hallen. 
4. Møt opp så kort som mulig før kampstart.
5. Lag som er ferdig å spille for dagen bes forlate hallen umiddelbart - dette inkluderer også tilskuerne til dette laget. 
6. Arrangøransvarlig lag MÅ ha 4 voksne koronavakter: 1-2 som registrerer, 2-3 som passer på at folk holder avstand. Dette gjelder også barna. Prøv å del inn slik at lagene sitter sammen og ikke spredt rundt i hallen. 
7. Det anbefales at halvdelen av banen som ikke brukes til spill, teipes opp og delegeres ut i områder til lagene. 
8. Ingen kiosk drift. 
9. Mail vil bli sendt ut i forkant til motstander-lagene. De bes ha med seg ferdig utfylte lister med navn på spillere, sjåfører og eventuelt tilskuere/foreldre som er tilstede. Husk at dette ikke vil bli gjort av alle lag, så man MÅ sjekke at de blir registrert. Maren Hærum Mykland
marenmykland@gmail.com
95 14 40 94

Mvh
Styret i AK28Vedlegg: 

Registrering av deltakere haller.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.