Imponerende engasjement på årsmøte

Postet av Silje Kristine Gumpen den 25. Apr 2021

Vi avholdt nylig årsmøte for 2020-sesongen i klubbhuset.
Sant skal sies at disse årsmøtene stort sett har bestått av de samme personene som sitter i styret, samt en til to sjeldne tilskuere. Vi i styret har i en lengre periode nå vært klar over at Knut, som har sittet i styret over flere tiår, nå ønsker å gå av. Vi har erfart at det har vært svært vanskelig å finne noen til små verv eller engasjementer i klubben, langt verre ett nytt styremedlem. Av den grunn ble det i vinter sendt ut en felles-mail til foreldrene i klubben, hvor vi i styret la frem vårt ønske om at en forelder i klubben kunne være med og bidra i styret etter kommende årsmøte. 


Fikk vi napp? 

Gjett om! 


Ikke bare en person meldte seg, men to! Jon Olav Sørhaug og Kristian Mjåland. 
Vi er, foruten overrasket og helt tatt på senga, ekstremt takknemlige og glade for å se at vi har foreldre i klubben som ønsker å engasjere seg mer i klubbdriften og visjon.
Vi hadde også en joker som møtte opp på årsmøte. Tidligere styremedlem, spiller og langvarig AK28 patriot Thea Evenbye trodde hun kunne møte opp uten å få spørsmålet om verv; det fikk hun, og hun klarte som forventet ikke å takke nei. Vi kommer ut fra møtet med hele TRE nye medlemmer til styret! Vi har mange planer for de neste kommende årene. Takket være disse tre engasjerte personene har vi nå enda mer troa på at vi skal klare å dra i land planene vi har brukt hele forrige sesong på å sette sammen. 


_________________________________________________________________


Fra facebook:
Knut Stormyr
 takket av etter å ha sittet i styret siden 1987! Det blir 34 år!
Mye har skjedd på Knut sin vakt, men det som setter det største avtrykket er Klubbhuset, som Knut var hovedbidragsyter til. AK 28, ved styreleder Silje Kristine Gumpen, sier TUSEN TAKK for ditt fantastiske bidrag for / til klubben i alle disse årene! 
Årsmøte valgte inn tre nye representanter i styret etter Knut takket av, Thea Stray Evenbye, Jon Olav Sørhaug og Kristian Mjåland.


Maren Hærum Mykland
, Odd von Porat Fiane,
Silje Kristine Gumpen
  og
Terje Jochumsen
tok gjenvalg


P.S! 
Vi vet at vi har mange engasjerte foreldre og øvrig familie og venner til spillere og medlemmer i klubben. Vi trenger fortsatt noen til å sitte i valgkomite og noen til å sitte i kontrollutvalg (blir sendt ut mail om dette). Kunne du tenke deg?
Vi håper også at noen i vår klubb-krets sitter inne med noen navn eller forslag til personer vi kan forsøke å rekruttere inn som trenere til forskjellige kull, eller som kan være aktuelle kandidater til en koordinator stilling hos oss.
Send meg gjerne en mail, ring eller tekstmelding; 

formann@ak28.no / siljegumpen@gmail.com / tlf: 48152449 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.