Prosjekt: Inkludering og rekruttering til barneidretten i AK28

Prosjekt: Inkludering og rekruttering til barneidretten i AK28 Mål: Vi ønsker med dette prosjektet å få flere, fullverdige og medlemsrike kull på både gutte-og jentesiden i klubben, helt ned i 1.klassekull. Prosjektet skal i første omgang evalueres etter 1 år, hvor man sammenligner medlemstallet med det aktuelle 1.klassekullet med de foregående årene. Etter første året kan man vurdere om klubben skal inkludere flere barnehager, eller øke/minske plasser eller invitasjoner. Målet med prosjektet må også være at klubben bygger bekjentskaper og rykte i lokalmiljøet, og at vi gir tilbake til barna som bor i nærområdet. Vi ønsker å fremstå som en klubb som er på tilbuds-siden, som bryr oss om våre medlemmer og gir tilbake. Hensikt Klubbens ønsker å utvikle arbeidet med vår klubbvisjon, som i grove trekk innebærer mer fokus på barneidretten, kursing og kompetanse blant deres trenere, bedre klubbmiljø, samt god og tett oppfølging av spillere og trenere. Klubben trenger økt rekruttering for å kunne tilby gode, trygge og engasjerende treninger. Vi ser at barn som begynner i klubben tidlig, gjerne får ett større eierforhold til både klubben og idretten, og blir derfor lengre værende i både klubb og sport. Erfaringsmessig ser vi også at tidlig introdusering av koordinasjonsøvelser, lek med ball og treningsstruktur har en innlysende effekt på fysikk og motorikk når barna blir eldre. Dette har en positiv effekt for barnas opplevelse av idretten og gir mestringsfølelse samt at det kan gi færre skader på grunn av bedre kroppsbeherskelse og god forebygging. AK 28 har som klubb et eget ansvar for dette i vårt lokalmiljø på Lund. Vi vet at barneidrett utvikler ferdigheter og utvikling av fysiske og psykiske kapasiteter. Det hever den sosiale kompetansen, og kan ha oppdragende og integrerende virkninger. Det er grunn til å anta at erfaringer fra barneidretten påvirker det fysiske aktivitetsnivået senere i livet, det er derfor ikke urimelig å påstå at barneidretten er en bidragsyter til en aktiv livsstil i ungdoms - og voksenlivet. Vi vet også at deltakelse i fysisk aktivitet er assosiert med lavere hyppighet av psykososiale helseproblemer, og at idrett er positivt relatert til psykisk velvære og overskudd. Idrettsdeltakelse er åpenbart positivt for barna, både fysisk, motorisk, psykisk og sosialt. Metode: Vi ønsker å inkludere tre barnehager i første omgang, i dette prosjektet. Barnehagene blir kontaktet for å diskutere prosjektet. Ved tillatelse sendes det ut informasjonsskriv og innbydelse til barnehagene, som de deler ut til foreldrene på det eldste kullet i sine barnehager. Vi ønsker også å vise våre nåværende medlemmer at de prioriteres, og vil derfor også sende samme innbydelse og informasjon til nåværende medlemmer i klubben først, slik at de får mulighet til å melde seg på før barna fra barnehagene. Barna som melder seg på får tilbud om 60 minutters fri trening x 1/uke, fra kl. 15-16 (sett inn ukedag) i Odderneshallen. Første samling inviteres foreldre inn i hallen og ved andre trening (uke nr2) tas foreldregruppen ut i klubbhuset de siste 45 minuttene av treningen for informasjon og «bli kjent i klubben» av daglig leder. Foreldre med kompetanse og engasjement må oppmuntres til å ta del i treningene,
Powered by: Bloc