SPILLEREGLER

NHFs kampreglement og spilleregler gjelder for turneringen

Spillesystem for turneringen

6-8 år: Kun puljespill på minihåndball-bane med små mål. 4 spillere inklusiv keeper som ikke er fast.

9-10 år: Kun puljespill på kortbane med kortbane mål. 5 spillere inklusiv keeper som ikke er fast.

11 år: Kun puljespill. I disse klassene benyttes det 5 utespillere + keeper, og det spilles på full bane med målforminsker.

12 år: Kun puljespill. I disse klassene benyttes det 5 utespillere + keeper, og det spilles på full bane uten målforminsker.


Øvrige klasser:

Innledende kamper spilles i puljer hvor alle lagene går videre til sluttspill. De to beste går til A-sluttspill og nummer tre og fire går til B-sluttspill. Forutsett at det er fire lag i puljen. 

Dersom det er klasser med bare en pulje, så vil sluttspillet bli satt opp etter andre regler.

Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen slik:

1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør

2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør

3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør

4. Målforskjell i samtlige kamper i puljen

5. Flest scorede mål

6. Loddtrekning

Sluttspillet spilles som cup.

I sluttspillet avgjøres uavgjorte kamper ved ”sudden-death” etter fløytetrekk fra dommer. Kampen skal spilles til avgjørelse faller.


Spilletider/Avkast

Spilletid i alle klasser er 1x18 min, også finaler.

Avkast: Laget som står oppført først, begynner med ballen.


Kampstart

Alle lag skal være klar ved banen 5 min før oppsatt kampstart.


Diskvalifikasjon

Dersom en spiller blir straffet med direkte rødt kort i en kamp,

gis karantene i påfølgende kamp.


Ikke møtt

Lag som ikke møter opp på riktig bane til fastsatt tid, taper sin kamp.

Motstander får 2 poeng og 5-0 i målforskjell.

For øvrig henvises til NHFs kampreglement.


Baller

Gutter 15 og jenter 15:
To`er ball med klister.

Gutter 14 og jenter 14:
En`er ball.

Gutter 13 og jenter 13:
En`er ball.

Gutter 12 og jenter 12:
0/Mini ball.

Gutter 11 og jenter 11:
0/Mini ball

Gutter 10 og jenter 10:
00 hard ball

Gutter 9 og jenter 9:
00 hard ball

Gutter 8 og jenter 8:
00 myk ball

Gutter 7 og jenter 7:
 00 myk ball 

Gutter 6 og jenter 6:
00 myk ball


Drakter

Ved drakt likhet må det lag som står oppført sist bytte drakter.

Husk reserve drakter.

Klister

Bruk av klister i klassene 6-14 år er strengt forbudt. Slik bruk medfører

utvisning fra turneringen og 1500 kroner i bot. 

Dispensasjons-lag (D)

Alle lag som har spillere på dispensasjon, må informere turneringsledelsen om dette i forkant av turneringen. Dersom dette ikke er gjort, vil turneringsledelsen ha mulighet til å diskvalifisere dem. 
Disp-spillere med medisinsk gyldighet må kunne fremlegge bevis på dette i forkant av turneringen - lag med slike spillere vil kunne gå helt til topps i turneringen med avklaring fra turneringsledelsen.
Disp-spillere uten gyldig medisinsk årsak kan delta, men laget vil ikke kunne komme videre til en finale.
Dispensasjon gis for inntil 3 spillere. Man kan ikke bruke mer enn spiller om gangen på banen i turneringen. 
I særskilte tilfeller gis det dispensasjon til å bruke spillere på tvers av kjønn. 

Jury

Oppnevnes i henhold til NHF’s bestemmelser for turneringer.

Protester

Eventuelle protester skal innleveres skriftlig til turneringens sekretariat, undertegnet av begge lags lagleder og kampens dommere(e) senest 15 minutter etter kampen er avsluttet. Protestgebyr 500,- Protesten vil bli behandlet av en fast jury.

Dommen er endelig og kan ikke appelleres.

Premiering

Alle lag 6-12 år får deltaker premie.

I klassene 13-15 år er det premier til finalelagene.
TUNERINGSREGLEMENT

Alle lag skal melde seg ved ankomst for registrering og anvisning av overnatting. 

Fredag kveld: Infosenteret i Gimlehallen 

Lørdag: Infosenteret i Gimlehallen

Ordensreglement

Lagledere som bor med spillerne er ansvarlig for at ordensregler overholdes, og innrette seg etter skolevaktene på stedet.

Fremmede har ikke adgang til skolene.

Røyking og all bruk av rusmidler er strengt forbudt.

Lagene må erstatte evnt skade på inventar.

Det skal være ro på skolene kl.2300.

Overnattingsstedene må forlates senest kl.1200, om ikke annet er avtalt

på forhånd.

NB! Alle lag skal melde fra til skolevakten før avreise for felles gjennomgang av lokalene.

Det er forbudt å nytte ball innendørs på overnattingsstedene.