På slutten av 50-tallet innførte klubben et nytt hederstegn, AK 28s diplom. Diplomet kunne gis til medlemmer som hadde gjort en god sportslig eller administrativ innsats. Diplomet kunne også gis til gjestende lag ved spesielle anledninger.  Det ble delt ut diplomer ved 35 års jubileet og 40 års jubileet.

Følgende fikk diplomet i 1963:

Kjell Grindheim, Roar Andreassen og Gustav Fossen har vi ikke bilde av.


Følgende fikk det i 1968:

Birgit Bentsen, Rolf Bentsen, Hermann Lohne, Øivind Fredriksen, Karl Blix og Leif Svendsen har vi ikke bilde av