Knut Stormyr foran det ferdige klubbhuset 

2017 Damelaget kan gi klubben en fin jubileumsgave i form av opprykk

 

Ak 28 går inn i jubileumsåret 2018  i fin form. Klubben som blir 90 år i november, ledes av veteranen Knut Stormyr som er inne i sin niende sesong som leder. Samtidig har klubben tatt de første skritt på veien mot mer profesjonalisering i form av at Christian Gunnufsen er ansatt som daglig leder på deltid. Tradisjon og utvikling går hånd i hånd.


Damelaget er i ferd med å gi klubben en fin jubileumsgave i form av opprykk til 2. divisjon. 90-åringen ser ut til å være i god  form.


I løpet av de siste 15 årene har det skjedd en rekke ting som har betydning for klubben og klubbens fremtid .


I 2007 innviet AK 28 sitt nye klubbhus. En mangeårig drøm gikk endelig i oppfyllelse etter mye og hardt arbeid med Arnfinn Strøm i spissen.  Klubbhuset var et tilbygg til Odderneshallen, og AK 28 hadde for alvor fått et sted å være.


Klubbhuset ble finansiert med offentlige midler, dugnad og sponsorstøtte.  Like før åpningen ble det klart at huset ville bli fullført med en gjeld på 400.000 kroner. Til stor glede for hele klubben, kom gladmeldingen fra Knut Stormyr om at han dekket de siste 400.000 kronene.


Dermed stod klubben med et nytt og moderne klubbhus som var betalt fullt og helt. Det er ikke mange klubber som klarer å stå gjeldfrie etter et slikt prosjekt. Stor takk og heder til alle som har bidratt.


Klubbhuset har blitt det sentrale samlingspunkt  som ildsjelene håpet på. Klubbfølelsen er styrket. Inntektene fra turneringen samt en rekke gode sponsorer gir klubben en god økonomisk plattform å drive på.


Klubben er inne i et generasjonsskifte.  Ole Terje Kristensen, Knut Stormyr, Johnny Hansen, Per Reidar Aabel og Helge Bjorvand  har vært sentrale i klubben fra 70-tallet og fram til i dag. De har bidratt både på leder- og trenersiden. De gamle er fortsatt med, men nye krefter har gradvis overtatt styringen av klubben og på trenersiden.


Det er gledelig at klubben i løpet av de siste årene har hatt to kvinnelige ledere, Laila Ottesen og Unni Mette Stamnes Køpp. Det er å håpe at flere kvinner etterfølger de to.


Som ved alle slike generasjonsskifter, skjer det noe på mange områder. Det er  vanlig med stagnasjon på noen felt, mens det dukker opp nye muligheter på andre felt.


Den første endring er å ansette en person i deltidsstilling. Alt kan ikke gjøres på dugnad, og  klubben trenger en profesjonalisering. Christian Gunnufsen er ansatt som daglig leder.  Dette er første skritt på vei mot profesjonalisering på flere områder.  Med inntekter fra klubbens egen turnering samt sponsorer har klubben et solid økonomisk fundament å bygge videre på vei mot 100 år.