Klubbens strategi, ide og mål

Postet av Atletklubben Av 1928 den 27. Feb 2019

AK-28 ble stiftet i 1928 og var i mange en bryteklubb. I dag er AK28 en ren håndballklubb. Vi ønsker å gi et godt tilbud til alle og klubbens visjon er ”å skape vinnere på alle nivåer”. Ca 80 % av medlemsmassen i klubben er < 18 år og vi prøver å skape et godt miljø samtidig som vi ønsker å legge tilrette for læring av både sportslige og sosiale verdier.

Klubben har senior, dame og herrelag og nesten alle årsklasser på jente og guttesiden. AK28 har drevet frem mange gode lag og talenter og det er vi stolte av. Vi har som mål å ha voksne trenere og ledere i samtlige årsklasser.

Odderneshallen er klubbens hjemmebane med eget klubbhus som nyttes til sosiale arrangementer. Klubben blir i stor grad drevet av foreldre med stor iver og dugnadsinnsats sammen med noen få gode støttespillere i næringslivet.


Strategiske valg

AK 28 er på mange måter i en særstilling i Kristiansands området. Vi har en egenart som ingen andre klubber har. Vi har en meget god samlet kvalitet på våre trenere, en meget sunn økonomi og en grunnleggende sterk klubbfølelse hos mange som har vært klubbmedlemmer «et helt eller halvt liv».

En annen egenart klubben har, er at den ikke har et klart geografisk definert område.

AK 28 ønsker å lykkes på beste måte i de kommende årene. Og for å nå dette målet så må klubben forsterke alle sine egenarter. På den måten blir man mer synlig og tydeligere i landskapet. Man må sørge for å differensiere seg i forhold til andre klubber som ofte er knyttet til egne nærområder og i tillegg må «slåss» med andre idretter innen samme klubb.

AK 28 må hele tiden søke å styrke kvaliteten på det vi gjør. En klubb med rutinerte og fornuftige ledere vil alltid stå høyt i kurs, og gi en god og viktig trygghet ved valg av klubb eller idrett.

Dette er et godt fundament, men langt fra nok for å lykkes i målsettingen om å være best på våre områder.

Vi må søke, og gi større utfordringer for våre medlemmer. Vi må våge å gå nye veier som gir for- bedring av klubbens kvaliteter. Dette er jo også spennende prosesser å delta i for alle.

Vi vil gi våre spillere et systematisk program som har en sammenheng fra 8 års stadiet og opp til seniorklassen. Prosessen starter med at man utarbeider i første rekke et grovskissert program. Dette arbeidet er allerede startet. Både eksterne og egne trenere og fagpersoner vil bli trukket inn i dette arbeidet, sammen med styret. AK 28 vil på denne måten skape sin egen spillestil både på og utenfor banen.

Klubben ønsker også, selvsagt i tråd med det nevnte utviklingsprogrammet, å gi sine medlemmer et større aktivitetstilbud i yngre klasser (rom for mer trening). I vår klubb skal det være lov å være ung og ambisiøs (ivrig og ikke til å stoppe). Det er sunn idrettsglede som ligger bak en slik drivkraft.

Klubben har mange gode forsetter og ideer, og for å sette disse ut i livet trenger vi flere og gjerne mange engasjerte mennesker i forskjellige posisjoner.

Vi ønsker å engasjere flere ivrige foreldre mer direkte i klubbarbeidet. Vi har hittil ikke vært flinke nok i arbeidet med å bringe disse frem til viktige oppgaver som de kan trives med.

Odd Fiane har startet ledelsen av et prosjekt som skal gi en styrket seniorgruppe. Denne gruppas målsetning skal være å drive seriøs idrett på et nivå som er krevende, men allikevel et hakk under de beste i landet. Seniorgruppa skal legge vekt på både dame og herre lag og vil arbeide meget bevist for i første rekke å skape et sterkt og samlende miljø i begge lagene, hver for seg og i sammen.


_____________________________________________________________________________

AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben med et optimalt nivå på kunnskap, samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé

 • AK 28 skal være en idrettsklubb som driver med håndball for barn og voksne i Kristiansand og de nærmeste områdene
 • AK 28s største konkurransefortrinn skal være at klubben har det beste nivået på ledere og trenere innenfor sitt område. Dette gjelder formidling og læring av så vel sportslige som sosiale verdier.
 • Klubben skal kjennetegnes av høyt samhandlingsnivå, med felles mål og krav til hverandre for å lykkes.
 • AK 28 skal hele tiden legge til rette for å gi sine medlemmer sportslig fremgang.
 • Klubben skal bestrebe seg på å utvikle sosiale og menneskelige kvaliteter hos medlemmene.
 • AK 28 skal aldri igangsette prosjekter eller satsninger som det ikke er en sikker økonomisk eller organisatorisk dekning for.

Overordnede mål

 • AK 28 skal legge til rette for og bidra til at alle klubbens medlemmer kan oppnå fremgang og utvikling.
 • AK 28 skal utvikle et program/pensum som på en systematisk måte utvikler spillerne trinnvis fra yngste nivå og opp til seniorklassen. Dette skal også gjøre at man utvikler en AK stil som alle klubbens trenere og spillere skal mestre.
 • AK 28 skal ha et sportslig tilbud for ambisiøse seniorspillere som kan strekke seg opp til nivået under eliteserien. Klubben skal også tilstrebe å ha et mosjonstilbud for de som føler seg mest komfortable på dette nivået.
 • AK 28 skal ha som mål å miste langt færre i voksen alder som spillere og trenere til klubber i deres nærområder. Dette kan skje gjennom at vår totale verdiskapning blir så stor at AK 28 blir det riktigste valget for disse og deres barn.
 • Å øke den økonomiske inntjeningen, for derved å kunne gi et bedre sportslig tilbud til alle medlemmene.

Ofte stilte spørsmål

Ja, delvis. 

Vi hadde tidligere et 3-årig samarbeid med umbro, som nå er utgått. Vi har valg å gå nye veier, og skal nå samarbeide med Hummel.
Derfor bli cupén vi årlig arrangerer nå omdøpt til Hummelcup. 

Hei! 

Det skal vi selfølgelig få ordnet. Du kan finne kontaktinformasjon til de forskjellige laglederne under kolonnen "lag" og derunder det laget du leter etter.
Finner du ikke informasjonen du leter etter der kan du bruke "om oss" og derfra kontakt oss, for å sende mail om telefonnr og kontaktperson til det laget du leter etter. Ett tredje alternativ er å helt enkelt sende mail til post@ak28.no.

Så gøy! 

Vi har lag på to nivåer, herre 3.divisjon og 4.divisjon samt dame 2.divisjon og 4.divisjon.
Du velger selv hvilken divisjon du vil prøve deg på, men oppfordrer deg til å ta kontakt med lagleder hos det aktuelle laget på forhånd.
Lykke til! 


Hyggelig å høre!

Du kan melde deg inn her:
https://ak28.no/register/apply/application

Arrangementer

tirsdag 23. april 2024


tir.
23. april

Lene Moi - Privat

 15:30

Tlf.: 48051052

Les mer

onsdag 24. april 2024


ons.
24. april

torsdag 25. april 2024


tor.
25. april

Trenermøte

 18:30

V/Maren Mykland

Les mer

fredag 26. april 2024


fre.
26. april

fre.
26. april

KRS Topphåndball

 15:00

KRS Topphåndball skal i hovedskal bruke klubbhuset til videoanalyse…

Les mer

Blogginnlegg ...

Årsmøtepapirer

518 visninger

VINNER

112 visninger

VINNER

112 visninger

Årsmøtepapirer

518 visninger

Workshop og styret

448 visninger