Fra 1928 og fram til i dag har fire kvinner og 31 menn ledet klubben: De første hadde tittelen formenn. Og det var en mannsdominert klubb i mange år. Klubbens øverste tillitsvalgte kalles leder i dag.


Liv Turid  Naglestad var på 80-tallet den første kvinne som ledet AK 28. I 1994 ledet Goya Wennesland Dahl klubben og på 2000-tallet kom kvinne nummer 3, Laila Ottesen.  Den fjerde i rekken, Unni-Mette Stamnes Køpp, leder klubben i tre år.


To menn har vist en imponerende vilje til å føre klubben fremover. Magnus Andersen har ledet klubben i ti år, mens Knut Stormyr har ledet klubben i ni år. Vi er dem en stor takk skyldig.


Her er fem av klubbens første ledere:

Magnus AndersenEinar Grøntoft

Harry Rosen

Tønnes HjemdahlFinn Hjemdahl


Klubbens første leder het Fredvold Andersen. Han ble valgt til formann (som det het den gang). Han fungerte ett år, og ble etterfulgt av Magnus Andersen, som også satt et år i denne omgang. Einar Grøntoft  var formann i 1930 og 1931. I 1932 var det Harry Rosen som styrte klubben. Tønnes Hjemdahl som var en av stifterne, ble formann første gang i 1933. Han ledet klubben også i 1934, men i 1935 kom Einar Grøntoft tilbake som leder.  Han overlot ledelsen igjen til Tønnes Hjemdahl ett år senere.  Finn Hjemdahl  etterfulgte broren i formannsstolen i de neste to årene. I 1939 overtok  Trygve Larsen.


Tønnes Hjemdahl ble valgt til leder i 1940, men under krigen ble all aktivitet lagt ned. Da freden kom i 1945, stod Tønnes Hjemdahl klar til å lede klubben igjen. og han ble sittende  ut 1946.  Jørgen Andresen ledet klubben i 1947 0g 1948.

Etter Andresen kom disse lederne:

 • 1949 Brynjulf Engebretsen
 • 1950/51 Reidar Bye
 • 1952 Johannes Rolland
 • 1953 Reidar Bye
 • 1954/55/56/57/58 Magnus Andersen
 • 1959 Thorvald Lohne
 • 1960 Magnus Andersen
 • 1962/63/64 Olav Grude Nilsen
 • 1965/66 Magnus Andersen
 • 1967/68/69 Arne egeland
 • 1970/71 Kjell Olsen
 • 1972 Steinar Gjertsen
 • 1973 Terje Kaalaas
 • 1974  Odd Nordmo
 • 1975/76/77/78 Bent Kold Hansen
 • 1979 Liv Turid Naglestad
 • 1980 Bjørn Birkeland
 • 1981 Harald Natvig
 • 1982/83/84 Eivind Jørg Gjermundnes
 • 1985/86/87  Carl Anders Glastad
 • 1988/ 89 Knut  Stormyr
 • 1990/91 Morten Aavitsland
 • 1992 Odd von Porat Fiane
 • 1993 Knut Stormyr
 • 1994 Goya Wennesland Dahl
 • 1995 Kjell Ingebretsen
 • 1996/97 Ole Terje Kristensen
 • 1998 Knut Stormyr
 • 1999/00 Terje Jochumsen
 • 2001/02/03/04/05 Knut Stormyr
 • 2006/07/08 Per Reidar Aabel
 • 2009 Knut  Stormyr
 • 2010 Laila Ottesen
 • 2011/12/13 Jan Nordlid
 • 2014/15/16 Unni Mette Stamnes Køpp
 • 2017 Knut. Stormyr