AK 28s høyeste utmerkelse  til medlemmer som hadde gjort en ekstra innsatsfor klubben, var fram til 1998 «Gullnål med diplom». Totalt er det 17 personer som har fått denne utmerkelsen.


Tønnes Hjemdal, Finn Hjemdal og Magnus Andersen var alle blant stifterne av klubben. Petter Grøntoft, Kjell Terjesen og Øyvind Andreassen var gode på brytematta og gjorde i tillegg en administrativ innsats. Ragnvald Nilsen og Henry Aano la begge ned en stor innsats for klubben på mange plan.


Olav Grude Nilsen var formann i mange år og var aktiv leder både i bryte- og håndballgruppa.


De sju andre er velkjente navn innen håndballmiljøet. De har alle lagt ned et stort arbeid til beste for klubben. Brita Hansen og Bent Kold Hansen er mor og far til Johnny, som er æresmedlem i klubben. Det sier det meste om hva familien Hansen har betydd for klubben i mange, mange år