Inkludering og rekruttering til barneidretten i AK28

Vi ønsker med dette prosjektet å få flere, fullverdige og medlemsrike kull på både gutte- og jentesiden i klubben, helt ned i 1.klassekull, samtidig som vi bidrar til det lokale miljøet her i nærområdet vårt. 


Vi ønsker at flere Lund-barn skal stifte bekjentskap med hverandre, og gjerne også at de voksne ikke lenger er fremmede for hverandre. Har vi sett hverandre i hallen, ja da er ikke lenger terskelen så stor for å slå av en prat over kassa i butikken, ei heller for barna i parken. Dette mener vi vil bidra til trygghet og gode sosiale rammer for både store og små i lokalområdet. 


Vi har plass til enda flere barn, send oss gjerne en mail på post@ak28.no om at du eller dere kommer! 


Vi er beviste på at klokkeslettet dessverre ikke passer for alle foreldre. Kanskje kan barne ditt ta følge med noen andre fra barnehagen og dens foreldre til samlingen? Hva med at dere foreldre tar annenhver uke og rullerer? Slik blir dere samtidig bedre kjent med foreldre i samme barnehage, og barna blir bedre kjent med hverandre. Dette er jo hele essensen i prosjektet ! :) Barn fra andre deler av byen, utenfor Lund, er selvfølgelig også velkomne.