Beredskap i AK28

AK28 som håndballklubb har ett stort ansvar for sine flere hundre medlemmer i alder fra 5 til 50. Hver og en av dere er like viktige for oss, og ikke minst har AK28 ett ansvar for at dere alle føler dere trygge og ivaretatt i klubben vår. Sett i lys av andre hendelser i andre klubber, har vi i tråd med retningslinjer fra NHF laget en beredskapsplan for uforutsette hendelser i klubben. Vi har engasjert aktuelle personen som er i - eller tidligere har vært i klubben, som i nåværende tidspunkt har en viktig yrkestittel, erfaring eller kunnskap om det som kan oppstå. 

Vår beredskapsteam består av: 

Team-leder: Silje Kristine Gumpen, formann i AK28 og sykepleier. 
Medisinsk ansvarlig: Unni Mette Køpp, lege
Anne Cathrine Nyberg, lege 
Rita Grein, Spesialpedagog med masteroppgave om overgrep 


Vi ber alle, både i og utenfor klubben, om å melde fra til vår team-leder om du skulle ha noen bekymringer, observasjoner eller opplevelser som har hendt i forbindelse med noen av våre aktiviteter eller med noen av våre medlemmer, som du mener beredskaps teamet i AK28 burde være informert om. Du kan være anonym om du ønsker. 

Kontaktinfo; 481 52 449 
Mail: siljegumpen@gmail.com


Er du interessert i å være med i vårt beredskapsteam? Send oss gjerne en mail. Vi leter fortsatt etter flere team-medlemmer.