Klubbens første formann var Fredvold Andersen mens Karl Siljan var viseformann. H. Hamre var sekretær, E. Grøntoft, K. Haugland og M. Andersen styremedlemmer. Varamenn var A. Fjermeros og S. Hodne.


Klubbens første revisorer var L. Stølen og A. Hodne. Materialforvaltere T. Pedersen og O. Haaversen.


Styret ble valgt på konstituerende generalforsamling onsdag 23. november 1928.