Norges Håndballforbund ble dannet i 1937, og det var 6 klubber med intitiativtaker  Sportsklubben Arild i spissen. Oppsvinget for håndballen kom etter krigen. Skolene tok i bruk håndballen og det gav sporten en utbredelse.


Kjell Vikørens diplom som kretsmester i 11-er håndball i 1949
Tønnes Hjemdahl var første formann i Vest-Agder Håndballkrets

6. juli 1945 ble Vest-Agder Håndballkrets dannet, og første formann i kretsen var Tønnes Hjemdal fra AK 28. Klubben var også representert med Karl Øslebø i kretsens styre.  I det første året hadde håndballen i Vest-Agder 548 medlemmer over 17 år, og to under 17 år. Følgende 11 klubber var med fra starten av: AK 28, KIF, Kristiansand Turnforening, AIK Lund, IK Start, Torridal IL, Kvinesdal IL, Vennesla IL, Vennesla Arbeideridrettslag, Greipstad IL og Søgne IL.


De første årene ble det spilt både 11-manns og 7-manns håndball. 11-er håndball var svært likt fotballspillet, og opererte blant annet med offside-regel. Det ble arrangert kretsmesterskap i 11-er  håndball.  Hvor lenge det varte, vet vi ikke sikkert, men i 1949 ble i hvert fall Kjell Vikøren og AK 28 kretsmestere i 11-er håndball.  Men etter hvert overtok 7-er håndballen fullstendig, og reglene ble som vi kjenner dem i dag.


Håndballen var en ren utendørssport, og dermed en sommeridrett. De fleste som drev med håndball var også aktive i andre idretter, og allsidigheten var stor blant utøverne. Fotball og håndball var svært vanlig å kombinere, men også brytere og boksere drev med håndball. Øyvind Nordkvist er et godt eksempel på datidens utøvere. Han var keeper på Starts lag i hovedserien samtidig som har utespiller for AK 28 i håndball. I tillegg var han aktiv bryter som hevdet seg bra.