Denne statuetten ble tildelt Tønnes Hjemdahl på klubbens ti års jubileum. Vi vet ikke om han var den eneste som fikk denne heder ved den anledning.

 

Hva vet vi egentlig om stiftingen av klubben og om dem som stod bak det?  Det er svært lite håndfast materiell å forholde seg til, men ved å sette sammen informasjon fra flere kilder, trer det fram noe konkret.


21. september 1928 er stiftelsesdagen, og 23. november 1928 ble den første generalforsamling avholdt og det første styret valgt. Atletklubben av 1928 var en realitet, og har vokst til den livskraftige klubben som runder 90 i 2018.  I 38 av disse årene var det en eller flere av stifterne med i styret i klubben.


Det var unge aktive gutter som stiftet klubben.  Bryting stod dere hjerte nærmest, men de var i sannhet atleter som drev med vektløfting,  orientering, skogsløp og langrenn vinterstid.  Etter hvert var det også vanlig å engasjere seg i både fotball og håndball. Og for å få fart på det hele, satset de på en lang rekke arrangementer, som ble avviklet med stil og presisjon. Og klubben var snart en av de mest aktive i byen.


Klubbens representanter var også  pådrivere i dannelsen av håndballkretsen og orienteringskretsen.   Tønnes Hjemdahl var mannen bak håndballkretsen, mens Einar Grøntoft og Reidar Stav Johanssen var med på å stifte Vest-Agder orienteringskrets.


Vi har ikke en protokoll med navnet på alle stifterne, men vi vet i hvert fall at brødrene Tønnes, Finn og Ole Hjemdahl var blant stifterne.  Ole var bare 15 år gammel i 1928. Brødrene var av slakterslekt, og hadde slakteri og forretning i huset på hjørnet av Torridalsveien og Østerveien.  Slakteryrket den gang krevde tunge løft, og de tre brødrene var i en solid fysisk form.  Ikke så rart at brødrene satte sitt preg på resultatlistene i diverse grener.


Tønnes Hjemdahl var den store drivkraften i klubben i de første 25 årene. Han var den som tenkte strategisk og hadde administrative evner og anlegg.  Han ble også hedret ved klubbens ti års jubileum, og fikk overakt en helt spesiell statuett.


Tønnes var aktiv håndballspiller, fotballspiller og bryter. Håndballdommer var han også. I tillegg var han administrator som tok sin tørn som formann i klubben.


Det var ikke nok for den aktive slakteren. Han var en intiativtakerne til dannelsen av Vest-Agder Håndballkrets, og var kretsens første formann.  Senere ble han innvalgt i håndballforbundets styre hvor han satt i fem år. Det er såvidt vi vet eneste fra AK 28 som har sittet i forbundsstyret. Senere  har både Stein Dørdal. og Kjell Olsen fra AK 28 innehatt kretsformannsrollen. Kjell satt som formann i over 20 år og drev kretsen omtrent alene i  mange år.


Vi må gå ut fra at så godt som alle i det første styret i klubben var med på stiftingen.  Fredvold Andersen var den første formann, Karl Siljan var viseformann. H. Hamre var sekretær, Einar Grøntoft, K. Haugland og Magnus Andersen styremedlemmer. Varamenn var A. Fjermeros og S. Hodne.


Klubbens første revisorer var L. Stølen og A. Hodne. Materialforvaltere T. Pedersen og O. Haaversen.


Bak til venstre står Einar Grøntoft som var en av stifterne. De to andre bak vet vi ikke navnet på. Foran sitter Reidar Stav Johanssen og Ole Hjemdahl. Alle de tre navngitte har AK 28s merke på jakkeslaget. I hvilken anledning dette bildet er tatt, vet vi ikke.

 Einar Grøntoft var med i det første styret og også han var en av stifterne.  I 1930 ble Grøntoft klubbens tredje formann, og fungerte i to år.  Han kom tilbake igjen i formannsvervet i 1935. Hans bror, Petter, ble en av klubbens beste brytere.


Magnus Andersen var en av stifterne og var med i det første styret. Han ble formann i 1929 og satt i et år. Da tok han noen års pause, men overtok formannsvervet igjen i 1954. Da satt han til og med 1958. Tok pause i 1959, men var tilbake igjen i 1960 og 1961. Ny pause før han kom tilbake i 1965 og 1966.  Magnus satt som formann i totalt ti år.  Da han gikk av i 1966, var det siste gang en av stifterne ledet klubben.


AK 28 har også engasjert seg i andre idrettsgrener. Reidar Stav Johanssen var med i brytingen i AK 28, men han var også aktiv i mange andre idrettsgrener. Han var av drivkreftene innen orienteringssporten, og var sentral sammen med Einar Grøntoft da orienteringskretsen ble dannet.


38 år etter stiftelsen sa de takk for seg i klubben. I realiteten var det 33 aktive år, for i krigsårene la klubben brakk. I løpet de 33 årene hadde det sittet en av stifterne som formann i 22 av årene. De hadde lagt et godt grunnlag.


I tillegg hadde de vært aktive brytere, orienteringsløpere, terrengløpere og håndballspillere. Administrasjon og aktiv idrett gikk hånd i hånd.


Da Magnus Andersen sa takk for seg, ble tradisjonen med administrasjon og aktiv idrett overtatt av Brita og Bent Hansen som løftet den videre til sønnen Johnny, Helge Bjorvand,  Ole Terje Kristensen og Knut Stormyr.   Det er mange fra stifterne og frem til i dag som har lagt ned et livsverk til beste for AK 28.


Det kan vi høste fruktene av i dag, og vi er dem en stor takk skyldig.