Fredvold Andersen ble valgt til klubbens første formann. Etter ett år ble han avløst av Magnus Andersen. I 1930 og 1931 var det Einar Grøntoft som styrte klubben. Han ble avløst av Harry Rosen i 1932. Tønnes Hjemdahl var formann i 1933 og 1934. Han ble avløst av Einar Grøntoft i 1935, men overtok igjen i 1936. Broren Finn Hjemdahl var formann i 1937 og 1938. Trygve Larsen styrte klubben i 1939.


Finn Hjemdahl ble valgt til formann i 1940, og han var også den som la ned klubbens drift under krigen. I 1945 opptok Finn Hjemdahl sitt verv igjen og han styrte klubben fram til og med 1946. Da ble han avløst av Jørgen Andersen som var formann i to år. Brynjulf Engebretsen var formann i 1949, mens Reidar Bye styrte i 1950 og 1951. Johannes Rolland overtok i 1952, mens da klubben fylt 25 år i 1953 var det klart for Reidar Bye som formann igjen.