Knut StormyrLeder i AK 28  


Det er en sprek og oppegående 90 åring som i høst feirer sitt 90 års jubileum. Klubben har klart å følge med utviklingen i håndballmiljøet og i samfunnet for øvrig. 

Det har vært en stor utvikling i klubben de siste 10-15 årene og vi har klart å omstille oss og møte de krav som stilles til organisasjon, styre og ledelse, økonomi og sportslig ledelse og struktur.

Ak28 er en typisk bydelsklubb og vi har en egenart som få andre klubber har. Vi har gode trenere, der veldig mange kommer fra egne rekker, og har vært eller er spillere i klubben 


Vi har en sunn drift og god økonomi, og ikke minst er det en sterk klubbfølelse blant nåværende og tidligere spillere og medlemmer. Det føles i mange sammenhenger som om vi er en stor håndballfamilie.


Skal klubben lykkes framover er det viktig å vare på disse egenartene samtidig som vi må følge med utviklingen.  Det er mye mer fokus på samarbeid mellom klubbene i nærmiljøet nå enn tidligere. Dette for å styrke enkelt lag sportslig, men også får å styrke organisasjon, ledelse og trener apparatet. Det nylig inngåtte samarbeidet med naboklubbene i sentrum, KIF, Gimletroll og Lund Håndball er en spennende start på utvikling og styrking av håndballen i sentrum.   


Ak28 har inneværende sesong påmeldt 30 lag, fordelt på 26 lag i junior og 4 i senior. Dette er ny rekord for klubben, Vi har totalt 350 medlemmer, og antallet øker litt for hvert år.  

 

Det er fremdeles AK28 sin turnering på våren som er den største inntektskilden i klubben, med en omsetning på 2 millioner, og et netto bidrag på kr 750.000,- . Budsjettet for 2018 er på 3 millioner kroner, så det krever en del penger for å drifte 30 lag 😊.


I årets turnering så hadde vi 240 dugnadsvakter, og alle vaktene stilte opp. Foreldrene er gode til å stille på dugnad, men klubben har en utfordring med å få foreldrene engasjert i styre og komite arbeid. Det jobbes med dette og vi håper at vi kan få flere foreldre inn i styret i neste sesong. 


I denne sesongen har vi byttet drakt og utstyrsleverandør til Hummel, etter minst 20 år med Umbro. Vi har jobbet mye med sponsorer på de nye draktene, og er nesten kommet i mål  med dette arbeidet. Hovedsponsorer er Rasmussen gruppen, Gumpens Auto og DNB og alle er gode bidragsytere her, og det betyr mye. 


Ak28 sitt klubbhus har 10 års jubileum i år, og har blitt et viktig samlingssted for alle klubbens medlemmer, gamle som unge. Det er spillermøter og sosiale samlinger hver dag gjennom uka, og har en veldig stor betydning både for det sportslige og sosiale. 


Klubben har to ansatte i sesongen 2018, Christian Gunnufsen på administrativt arbeid, og Robin Rosander Haugsgjerd med fokus på det sportslige som trener koordinator.


Ak28 sitt ønske framover er å kunne gi et godt sportslig og sosialt tilbud til alle unge og voksne i sitt nærmiljø. Vi ønsker å ha gode trenere som har fokus på både sportslige og sosiale aktiviteter og være miljøbyggere. Vi ønsker å ha fullt klubbhus hver dag, og ikke minst VI ØNSKER Å SKAPE VINNERE PÅ ALLE NIVÅER.