Knut Stormyr foran det ferdige klubbhuset 

Medlemmer samlet for å se VM-finalen 2017

 

Det begynte som en drøm. Drømmen  begynte å ta form av planer i 2005. I 2008 var planene realisert. Klubbhuset stod endelig ferdig.  Klubben hadde fått sitt samlingspunkt, som ble en suksess fra første stund. Klubbbhuset brukes til daglige treff, faglige og sosiale samlinger, og det fungerer til alle formål og til alle aldersgrupper.


Da planene begynte å ta form, ble klubben holdt orientert via nyhetsbulletiner. Her følger historien fra første formelle vedtak til innvielsen av klubbhuset:


18. september 2005

AK28 har gjennom mange år drømt om å få egne lokaler som kan samle virksomheten i klubben. Flere alternativer ble drøftet, bl.a. ei brakke på parkeringsplassen mellom hallen og vaktmesterboligen og utvidelse av kommunens kontor.

På denne dato har  vi i klubbledelsen bestemt oss for å bygge klubblokalene i forbindelse med Odderneshallen. Arkitekt Arild Lauvland er engasjert til å tegne for oss. Neste skritt var å  engasjere folk i en byggekomité og ei gruppe med hjerte i AK28 til å skaffe penger til prosjektet. Gruppa bestod av Ole Terje Kristensen, Terje Jochumsen, Knut Stormyr, Carl A. Glastad, Morten Aavitsland og Per Reidar Aabel.


3. oktober 2005

Styret hadde i dag møte sammen med styringsgruppe for finansiering og byggeledelsen. Styret skulle avklare så fort som mulig tomt og kontrakter med kommunen før videre planlegging kan skje. Gruppa innkalles så fort dette er klart.


17. november 2005

Vi arbeider målrettet videre med planene mot realisering av egne klubblokaler. I neste uke håper vi at alle papirer er sendt og i orden og at vi snart får klarsignal fra kommunen. Målet må være at vi kan fortsette selve prosjekteringsarbeidet rett før jul eller rett over nyttår 2006.


7. desember 2005

Arkitekten holder i disse dager på med å gjøre ferdig tegninger og fremlegge saken for kommunen. AIK-Lund har akseptert løsningen med lagerenhet for deres boksering. Denne skal ligge i det arealet vi nå prosjekterer. (ble tatt bort etter hvert) Vi håper snart kan komme til det tidspunkt der vi har grunnlagsmateriale nok til å ta en endelig avgjørelse m.h.t. å bygge eller ikke.


17. januar 2006

Tegningene fra arkitekt Lauvland er nå klare. Papirene sendes til godkjenning i kommunen i dag. Forhåpentligvis vil resultatet av søknaden være klar i løpet av 4 – 7 uker.


23. februar 2006

Nå er godkjenning gitt og vi kan fortsette arbeidet mot klubbhus. I løpet av kort tid vil de siste brikkene være klare og planleggingen av selve byggearbeidet starte. Byggegruppa og finansgruppa er satt «i høyeste beredskap».


20. mars 2006

I disse dager utarbeides det en beskrivelse av hva som skal gjøres av arbeid med klubbhuset vårt. Det skal igjen danne grunnlaget for de anbud som skal sendes inn. Alt skulle ligge til rette for oppstart nå i vår.


17. april 2006

Vi håper at grunnarbeidene ute skal stå ferdig til sommerferien, slik at vi kan starte med å reise klubbhuset etter sommerferien. Alt er avhengig av anbudsrundene og tilgang på firmaer som kan utføre arbeidet.


11.september 2006

Dessverre er det videre arbeidet med klubbhus stoppet opp pga «bemerkninger» fra barne- og unges representant i kommunen. Vi beklager dette sterkt, og er i dialog med idrettsetaten for å få sluttført denne fasen av arbeidet. Vi gleder oss forøvrig over at Odderneshallen er blitt svært fin etter renoveringen.


27. februar 2007

I dag ble det avholdt et møte mellom oss i AK28 og idrettsetaten. Oppsummeringer ble gjort, slik at vi kan komme videre i arbeidet. I løpet av kort tid vil nok oppstarts tillatelse bli gitt. Styret jobber med å få dette til snart.


Gravemaskinen er klar til å begynne

 August 2007

Gravemaskinen er på plass og arbeidene mot ferdig klubbhus kan starte. Alle kan glede seg til klubblokalene står ferdig til bruk for alle AK medlemmer i løpet av sesongen 07/08.


Felles dugnad for hele klubben i november 2007.

I noen hektiske dager i november 2007 klarte klubbmedlemmer, spillere, ledere og foreldre å trå til med 90 timer dugnad 6 dager pr. uke i to uker. Helt fantastisk!

I tillegg klarte 15, 16 og 18 årslagene å ta 4-5 økter ekstra i desember. Alt dette bidro til ca. 90.000,- kr. til klubbhuset. Vi i klubbledelsen vil benytte anledningen til å takke dere foreldre for bidraget til klubbhus-økonomien gjennom dugnadsinnsatsen.


 Perioden fra desember 2007 til april 2008.

Arnfinn Strøm

 

Klubbhuset november 2007

Klubbhuset blir reist og ferdigstilt i denne perioden. Arnfinn Strøm gjorde en formidabel innsats i hele perioden. Han fikk låne bil av Gumpens auto og med Arnfinn som sjåfør og Ole Terje Kristensen og Per Reidar Aabel som hjelpemenn, dro de til Ikea i Stavanger for å handle inn møbler.

I den siste perioden frem mot Umbro cup i slutten av april 2008 var det hektisk virksomhet. Til turneringen kunne vi åpne opp for bruk, men siste del av arbeidene ble gjort i mai 2008.

I november 2008 ble klubbhuset brukt til den store 80 årsdagen til klubben. Ca 100 festkledde AK- medlemmer fikk gleden av å se klubbhuset helt ferdig.


Gaver og bidrag til klubbhuset

Finansieringsgruppa klarte å skaffe arenareklamer i Odderneshallen for 300.000,- kroner. Gruppa bestod av Terje Jochumsen, Carl A. Glastad, Morten Aavitsland, Knut Stormyr, Ole Terje Kristensen, Johnny Hansen og Per Reidar Aabel.

En gjeng med tidligere medlemmer, Sport & spill, klarte å samle inn en stor sum. Plakett er satt opp i klubbhuset som takk for hjelpen.

En spesiell takk til ledelsen ved idrettskontoret for all hjelp med planarbeid, søknader og tomteerverv.

Lyd- og bildeanlegget ble sponset av et lokalt firma i byen som også sponset lydanlegget inne i Odderneshallen.

GHV montasje sponset lydisoleringen og skilleveggene.

Gjensidigestiftelsen bidro med 100.000,- kroner.

Tippemidlene kom etter hvert og utgjorde 700.000,- kroner.

Knut Stormyr gav 400.000,- kroner.


Og dermed var klubbhuset ferdig bygd og fullfinansiert uten at klubben sitter med gjeld. Rett og slett imponerende.