I 1998 fikk klubben sine tre første æresmedlemmer. Johnny Hansen, Knut Stormyr og Ole Terje Kristensen. Tre personer som har betydd mye for klubben og klubbens utvikling.


Alle tre har en aktiv spillerkarriere bak seg. Felles for dem er en periode i KIF i eliteserien. Knut og Ole Terje spilte på KIF-laget som vant NM i 1980.


Alle tre har en lang trenerkarriere og har trent alt fra seniorlag til 10-års lagene. Når en så legger til at alle har vært med i styre og stell av klubben i mer enn 35 år (skrevet i 2017), var det en fortjent heder.

Arnfinn Strøm og Per Reidar Aabel er de to foreløpig siste æresmedlemmer. De ble utnevnt i 2008 for sin store innsats for å få realisert og bygget klubbhuset pluss en rekke andre oppgaver for klubben.