Ekstraordinært årsmøte 2023

Postet av Christian Gunnufsen den 27. Mar 2023

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2023 AK 28

 

Ekstraordinært årsmøte i AK 28. Dato 12. april kl. 18 på klubbhuset ved Odderneshallen.

Del f

Til medlemmene i AK 28.

                                                                                                                Kristiansand 27 mars 2023

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i AK 28. 

Årsmøtet avholdes 12 april kl. 18.00 på Klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. april 2023 til: styret@ak28.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.ak28.no eller man kan få dem tilsendt på e-post ved å sende en e-post til post@ak28.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av AK 28 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til AK 28. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se AK 28 sin lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder formann@ak28.no eller styret styret@ak28.no kontaktes.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen styret

                 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                   

 

 

Agenda til Årsmøte 2023 i AK28 - Avholdes den 22 Mars 2023.

 

  1.   Velkommen til Årsmøtet.
  2.   Valg av Møteleder
  3.   Godkjenning av innkallingen til Årsmøtet, og opptelling av stemme-  

       berettige frammøtte.

      Valg av referent. 

  1.   Valg av to personer til å skrive under protokollen 
  2.   Godkjenning av styrets årsberetning.  
  3.   Godkjenning av regnskap for 2022
  4.   Godkjenning av budsjett for 2023
  5.   Valg av nytt styre.
  6. Valg av neste års valgkomite
  7. Eventuelt - Innkomne forslag.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.