Årsmøtepapirer

Postet av Maren Hærum Mykland den 15. Mar 2024

Minner om årsmøtet 21.mars kl.19:00 i klubbhuset. Alle våre medlemmer er hjertelig velkommen. 

Vedlagt ligger alle årsmøtepapirene. Les gjerne gjennom før møtet. 


2 Kommentarer

Kommentarer

 • Tommy Jørgensen Mjåland

  Hei, jeg har heller ikke anledning til å komme på torsdag.

  Støtter Frank sine tanker om medlemsavgiften.

  Angående forslag om godtgjørelse av styreverv. Jeg støtter at et arbeidende styre skal kunne godtgjøres. Likevel tenker jeg at klubben bør bevisst på hvordan dette kommuniseres til klubbens øvrige medlemmer. 1g er et betydelig beløp sammenliknet med gavekort på 500 på sportsprofil. Skjønner at det ikke er slik at alle som er i styret skal få 1g, men det er viktig at det kommuniseres tydelig rundt hvorfor det nå er et behov for godtgjørelse, og at det stilles forventninger til de som nå skal inn i et arbeidende styre. Dette også i lys av at klubbens spillere og trenere i år har opplevd at deres virksomhet påvirkes av at styret ikke har gjort jobben sin.

  Ellers vil jeg berømme de prosessene som nå er satt i gang. Jeg tror det er en solid gjeng som nå får ansvaret for å drive klubben videre.

  21 mars 2024
 • Magnus von Porat Fiane

  Usikker på om jeg rekker årsmøte selv pga reise. Jeg kan ikke lese noe sted hvem valgkomiteen har innstilt som vara til styret?

  Kommentar til lønnskostnader pålyd 670000. Denne posten bør vel splittes i to dersom forslaget mitt om anledning til godgjøring av styret blir vedtatt. En post for lønn til daglig leder og trenere og en post for godtgjøring av styret.

  15 mars 2024
 • Frank Egeland

  Jeg er dessverre forhindret fra å komme på Årsmøtet.

  Forslag til nytt styre ser bra ut. Flott med Knut som ny styrmann!

  Jeg er skeptisk til å øke medlemsavgift. De enkelte lagene må arbeide med kulturen for dugnad og deling i laget.

  Forslagene fra Magnus er gode. Får vi tak i nok penger syntes jeg det er en god ide at de som arbeider og bidrar mest for klubben kan få en liten godtgjøring.

  En sportsplan må vi komme i gang med. Forslag: få tak i gode eksempler så starter vi der.

  15 mars 2024

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Maren Hærum Mykland