Årsmøte 12 April - NB Ny dato pga smittesituasjonen.

Postet av Atletklubben Av 1928 den 14. Jan 2021

Kjære alle medlemmer, trenere, støtteapparat og spesielt dere foreldre til spillere i AK28. 

Klubben vår har gjennom mange år vært et samlingspunkt for barn og ungdom. Vi har med tiden fått eget klubbhus, ansatt flere i faste stillinger og forsøkt å balansere tilbud mot etterspørsel fra våre medlemmer. De fleste av oss som legger ned mye arbeid i klubben, gjør dette fortsatt på dugnad fordi vi ønsker å gi noe tilbake til klubben, ha meninger om hvordan klubben bør driftes, mål om hvordan klubben skal bli, eller fordi vi føler eierskap til det klubben er og står for. 
Året 2020 ble annerledes enn det vi alle så for oss. Klubben vår slapp ikke unna turbulensen dette medførte. Til tross for dette har vi i styret og sportslig utvalg (SU) arbeidet hardt med å se fremover, utover Covid-situasjonen vi står i, i dag. Vi ønsker fremover å jobbe med å bygge grunnlaget for årene som kommer, ved å styrke det sportslige tilbudet til trenere og støtteapparat til de yngre lagene. Det vil si at trenere vil få bedre opplæring, kursing og oppfølging, støtteapparatet vil bli bedre og kompensasjonen til trenere vil følge deretter. Dette krever naturligvis store omveltninger både økonomisk og administrativt for klubben. Dette er mål vi har satt oss, så dette skal vi få til! 

I mange år har de samme personene sittet i styret i AK28, frem til for 2-3 år siden hvor både Maren Mykland og jeg kom inn. Nå er vi, igjen, avhengig av friskt blod i styret for å dra den nye klubbvisjonen i havn - for å få til gode sportslige prestasjoner og medlemmer som trives i klubben. 

Vi har i halvvannet år jobbet iherdig med å få vervet inn medlemmer til styret. Dessverre uten særlig hell. Erfaringsmessig har vi sett og opplevd at avstanden mellom styret og medlemmene i klubben er for stor. Vi har per i dag ingen gjenværende foreldre til aktive spillere i styret. 
Denne mailen sendes derfor ut for å forsøke å få nettopp DEG til å melde deg. Vi har altså et sterkt behov for deg i styret; for å hjelpe oss med klubb-utvikling, korte ned på avstanden mellom styret og medlemmer, og å være stemmen til foreldrene i klubben. Du trenger ikke ha erfaring med dette fra før, og vi stiller ingen krav til kompetanse. Vi leter etter deg som ønsker å hjelpe oss med å gi ett godt tilbud tilbake til våre medlemmer. 
I tillegg mangler vi valgkomité for kommende sesong, som vi heller ikke klarte å finne inneværende år. Kan vi finne noen som kunne tenke seg dette, så hadde vi satt stor pris på det. 

Vi håper du føler deg kallet til å hjelpe oss med å hjelpe dere, bygge videre på klubbvisjonen vår og drifte en fantastisk klubb!
Er du usikker på hva det innebærer, betyr eller krever av tid og ressurser, kan du gjerne kontakte meg, eller noen av oss andre i styret, på mail, tlf eller sms for spørsmål. 

Årsmøte er satt til 12. april 2021. Kl: 1800 i klubbhuset. 
Håper vi ses! 


Mvh. 
På vegne av styret i AK28;
Silje Kristine Gumpen 


Leder : Silje Kristine Gumpen 48152449siljegumpen@gmail.com
Daglig leder: Christian Gunnufsen
90050746
cg@ak28.no 
Nestleder: Odd von Porat Fiane

91353467
 odd.fiane@gumpen.no 
SU-representant: Terje Jochumsen
90023319
 terje.jochumsen@moller.no 
  Sekretær:  Maren Hærum Mykland                                                                                                                                                 marenmykland@gmail.com
Kasserer: Knut  Stormyr
90620490
 ks@wme.no 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.